ITU – Završetak i rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić i prostori građanskih udruga s dječjim igralištem

Kod poziva:IP.3.1.07
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 18.6.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 26.6.2024. 00:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.08.2024. 23:59:59

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je stavljanje neadekvatno korištene zgrade u namjenu čime će se pridonijeti povećanju kvalitete života u Općini Dubrovačko Primorje kroz povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te osiguranjem infrastrukture za građanske udruge.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u rekonstrukciju, završetak i opremanje brownfield građevine,  u svrhu uređenja dječjeg vrtića i prostora za udruge civilnog društva te uređenje dječjeg igrališta u mjestu Slano, Općina Dubrovačko Primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Ukupna bespovratna sredstava:2.881.642,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.881.642,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Općina Dubrovačko Primorje, OIB: 32333978490.
Područja: Brownfield, Infrastruktura, Civilno društvo, Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak

Pozivom se omogućava unaprjeđenje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te osiguranje infrastrukture za udruge rekonstrukcijom i opremanjem postojeće brownfield građevine u mjestu Slano, Općina Dubrovačko Primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content