ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split

Kod poziva:IP.2.1.01
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 21. prosinca 2023.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. veljače 2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. travnja 2024.

Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST – 19.3.2024.

ObavIještavamo kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku u modalitetu trajnog poziva „ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: IP.2.1.01., objavljenog 21. prosinca 2023. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 19. ožujka 2024. godine objavilo 1. izmjenu Poziva kojom se mijenja dio teksta Uputa za prijavitelje.

Svrha ovog Poziva

Poboljšanje i razvitak biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Split kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije, čime bi se povećala dužobalna mobilnost te povećala sigurnost biciklista na području UA Split. Novom i obnovljenom biciklističkom infrastrukturom doprinosi se ostvarenju mobilnosti na području UA Split te poboljšanju dostupnosti urbanih sredina građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta, odnosno doprinosi se prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UA Split. U konačnici, na ovaj način doprinosi se smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u razvoj biciklističke infrastrukture Urbane aglomeracije Split radi jačanja zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u svrhu jačanja integriranog teritorijalnog razvoja u UA Split.

Ukupna bespovratna sredstava:5.200.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.500.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su sljedeće jedinice lokalne samouprave UA Split temeljem Odluke o strateškim projektima Urbane aglomeracije Split koji se predlažu za financiranje putem ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027. Koordinacijskog vijeća UA Split od 9. listopada 2023.: Grad Omiš, Grad Trogir, i Općina Dugi Rat
Područja: Infrastruktura, promet

Sažetak

Pozivom se omogućuje financiranje izgradnje biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Split čime se doprinosi prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijelog urbanog područja.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content