ITU Šibenik – Vatrogasni dom Bilice

Kod poziva:IP.3.1.04
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 24.05.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.06.2024. 00:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 08.07.2024. 23:59:59

Obavijesti

OBAVIJEST 20.06.2024.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele za „ITU-Vatrogasni dom Bilice“, referentna oznaka: IP.3.1.04, objavljenog dana 24. svibnja 2024., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 20. lipnja 2024. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja samo sadržaj Prijavnog obrasca u sustavu eKoheziji, odnosno dodaje se rubrika “Tehnička/tehnološka analiza” u kartici “Projekt”.

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je izgradnja zgrade vatrogasnog doma koja uključuje garažu za smještaj vatrogasnih vozila, operativni centar, toranj za vježbu i ostale prostorije i opremu nužne za funkcioniranje vatrogasnog doma uključujući višenamjenske (polivalentne) prostorije prikladne za društveno-kulturne aktivnosti.  Projektom će se unaprijediti razina protupožarne zaštite urbanog područja Šibenik i ojačati razina otpornosti na prirodne katastrofe čime se izravno pozitivno utječe na sigurnosne aspekte kvalitete života stanovnika urbanog područja Šibenik kao i posjetitelja urbanog područja kao turističkog središta koji u ljetnim mjesecima višestruko nadmašuju broj domicilnog stanovništva.

Predmet ovog Poziva

Predmet Poziva je ulaganje u protupožarnu zaštitu urbanog područja Šibenik.

Ukupna bespovratna sredstava:736.677,31 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava736.677,31 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelj u okviru Poziva je Općina Bilice, OIB: 65357320552, Bosuć 3, 22220 Bilice.
Područja: višenamjenska infrastruktura

Sažetak

Pozivom se omogućava unaprjeđenje razine proztupožarne zaštite urbanog područja Šibenik izgradnom Vatrogasnog doma koji, pored osnovne djelatnosti zaštite stanovnika od požara, uključuje i višenamjenske prostorije prikladne za kulturno-društvene aktivnosti. 

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content