ITU-Revitalizacija brownfield lokacija u UA Split

Kod poziva:IP.3.1.08
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 20.6.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.6.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. godine u 23:59 sati

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je obnova i prenamjena brownfield lokacija na području Urbane aglomeracije Split. Brownfield lokacije unutar područja Urbane aglomeracije Split predstavljaju neiskorišteni postojeći kapacitet koji obnovom i prenamjenom može odgovoriti na razvojne i ostale potrebe stanovništva.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u brownfield lokacije Urbane aglomeracije Split

Ukupna bespovratna sredstava:5.810.500,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: /
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.310.500,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:

Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva:
Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su: jedinice lokalne samouprave UA Split temeljem Odluke o strateškim projektima Urbane aglomeracije Split koji se predlažu za financiranje putem ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027.  Koordinacijskog vijeća UA Split od 9. listopada 2023.: Grad Split (OIB:78755598868) i Grad Sinj (OIB: 03210055420) i javna zdravstvena ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, upisana u sudski registar sa sjedištem na području UA Split: KBC Split (OIB: 51401063283).

Partnerstvo nije dozvoljeno.
Područja: Infrastruktura; energetska učinkovitost

Sažetak

Pozivom se omogućuje ulaganje u neiskorišteni postojeći kapacitet brownfield lokacija na području urbane aglomeracije Split čime se doprinosi razvojnim i ostalim potrebama stanovništva.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content