ITU-Rekonstrukcija Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima

Kod poziva:IP.3.1.09
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 19.6.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.6.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.07.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva je uređenje i oživljavanje javnog prostora urbanog središta Grada kroz implementaciju inovativnih urbanih i turističkih sadržaja i infrastrukture, te unapređenje turističke ponude Vinkovaca kroz promicanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju Trga Vinkovačkih jeseni u Gradu Vinkovci

Ukupna bespovratna sredstava:1.353.772,65 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava1.353.772,65 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:


Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva:

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Vinkovci, OIB: 67648791479, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci
Prihvatljivi partner u okviru Poziva je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., OIB: 64286685872, Istarska 3, 32100 Vinkovci
Područja: Infrastruktura; kultura; turizam

Sažetak

Pozivom se omogućuje finaniranje rekonstrukcije Trga Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima s ciljem oživljavanja javnog prostora kroz implementaciju inovativnih urbanih i turističkih sadržaja i infrastrukture, te unapređenje turističke ponude Vinkovaca kroz promicanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content