ITU – Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana

Kod poziva:IP.3.1.10
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Otvoren
Datum objave: 19.6.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.6.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.08.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha Poziva uređenje parka Gradac sa šetalištem i širim krajobraznim pojasom, uređenje platoa parka Pile i okoliša kojim će se osigurati interaktivni prostor (ljetna pozornica) za održavanje koncerata i priredbi te uređenje parka Platana s otvorenim prostorom za druženje i odmor. Integriranim projektom zelene infrastrukture pridonosi se razvoju Urbanog područja Dubrovnik kao zelenog područja, osobito u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena koja predstavljaju znatan rizik za prostor UPD-a, kao i razvoju kvalitetnog prostora za život i zdravlje građana, održivosti okoliša i njegovu estetiku te unaprjeđenju općih društvenih i kulturnih sadržaja i usluga.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u uređenje parkova Gradac, Pile i Platana u gradu Dubrovniku.

Ukupna bespovratna sredstava:5.558.382,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava5.558.382,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:


Prihvatljivi partner u okviru ovog Poziva:
Prihvatljivi prijavitelj u okviru Poziva je Grad Dubrovnik, OIB: 21712494719, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Područja: Zelena infrastruktura; Kultura

Sažetak

Uređenje parka Gradac sa šetalištem i širim krajobraznim pojasom, uređenje platoa parka Pile i okoliša kojim će se osigurati interaktivni prostor (ljetna pozornica) za održavanje koncerata i priredbi te uređenje parka Platana s otvorenim prostorom za druženje i odmor.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content