ITU – Izrada strategija razvoja urbanih područja

Kod poziva:IP.3.1.02
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 23.11.2023. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1.12.2023. 00:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.02.2024. 23:59:59

Obavijesti

Poštovani korisnici sustava eKohezija,

obavještavamo vas kako je na dan 19. siječnja 2024. došlo do promjene koda poziva IP.3.1.01 – “ITU – Izrada strategija razvoja urbanih područja”. 

Novi kod poziva glasi IP.3.1.02.

Svi ostali aspekti poziva uključujući rokove, propozicije, prava prijavitelja i slično ostali su nepromijenjeni.

Svrha ovog Poziva

Podrška urbanim područjima u izradi teritorijalnih strategija, odnosno financiranje izrade Strategija razvoja urbanih područja u kojima se provodi ITU mehanizam.

Predmet ovog Poziva

Pozivom se omogućuje financiranje izrade teritorijalnih strategija, odnosno Strategija razvoja urbanih područja (SRUP) u kojima se provodi ITU mehanizam. SRUP predstavlja temelj za provedbu projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma.

Ukupna bespovratna sredstava:1.980.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava90.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelji su gradovi središta urbanih područja za koje su donesene Odluke kojima se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.: Bjelovar, Dubrovnik, Čakovec, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Virovitica, Varaždin, Vinkovci, Vukovar, Zadar i Zagreb.
Područja: Pružanje potpore i usluga

Sažetak

Pozivom se omogućuje financiranje izrade teritorijalnih strategija, odnosno Strategija razvoja urbanih područja (SRUP) u kojima se provodi ITU mehanizam. SRUP predstavlja temelj za provedbu projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma.

Obrasci

  1. Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  2. Obrazac 3. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV

Prilozi

  1. Prilog 1. Ugovor
  2. Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora
  3. Prilog 3. Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor
  4. Prilog 4. Pravila o financijskim ispravcima
  5. Prilog 5. Upute za popunjavanja Prijavnog obrasca

Upute za prijavitelje

  1. Upute za prijavitelje
  2. Sažetak poziva

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori – 1. dio – 19.1.2024.

Scroll to Top
Skip to content