ITU – Izgradnja biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci

Kod poziva:IP.2.1.05
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 25.3.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.04.2024. 00:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.2024. 23:59:59

Obavijesti

Ovdje preuzmite prezentacije s informativne radionice:

OBAVIJEST o održavanju informativne radionice – 11.4.2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga IP.2.1.05 „ITU – Izgradnja biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci“ koja će se održati u četvrtak, 25. travnja 2024. godine s počekom u 10:30 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, na adresi ulica Dragutina Žanića Karle 16 (dvorana prvi kat), Vinkovci.

Molimo sve zainteresirane sudionike da prijavu s relevantnim podacima (ime, prezime, naziv institucije te kontakt broj telefona i mail adresa) pošalju najkasnije do 22. travnja 2024. godine na matija.putak@mrrfeu.hr

Izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke i/ili pješačko biciklističke infrastrukture na području UP Vinkovci koja će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na urbanom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u razvoj biciklističke i srodne infrastrukture na području UP Vinkovci

Ukupna bespovratna sredstava:4.353.325,11 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava2.500.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su JLS s područja Urbanog područja Vinkovci, definirane Odlukom Gradskog vijeća Grada Vinkovaca od 12. listopada 2021. (KLASA: 302-02/21-01/02; URBROJ: 2188/01-01-21-9) prema kojoj u obuhvat ulazi 11 JLS-va s područja Vukovarsko-srijemske županije i to: Grad Vinkovci, Grad Otok, Općina Andrijaševci, Općina Ivankovo, Općina Jarmina, Općina Nijemci, Općina Nuštar, Općina Privlaka, Općina Stari Jankovci, Općina Stari Mikanovci i Općina Vođinci.
Područja: Infrastruktura; promet

Sažetak

Pozivom se omogućuje financiranje izgradnje, prilagodbe i modernizacije biciklističkei/ili pješačko biciklističke infrastrukture na području UP Vinkovci. Izgradnjom biciklističke i/ili pješačko biciklističke infrastrukture doprinijet će se boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na urbanom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content