ITU – Integrirana teritorijalna ulaganja

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. za mjere održivog urbanog razvoj putem ITU mehanizma u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (dalje: ITP) osigurano je 681,275 milijuna eura što iznosi 13,05% alokacije EFRR-a (EU regulativa kao obvezni minimum propisuje 8%).
 
Prihvatljiva područja ulaganja za gradove u okviru ITP-a putem ITU mehanizma uključuju ulaganja u poduzetništvo, zeleni, čisti, pametni i održivi gradski promet, brownfield lokacije, kulturnu baštinu i turizam, zelenu infrastrukturu i prirodnu baštinu, višenamjensku infrastrukturu i javne površine, pilot projekte na razini gradskih naselja i četvrti, toplinarstvo (za fazirane projekte) te energetsku učinkovitost (kao horizontalni zahtjev).
 
S obzirom na povećano izdvajanje za održivi urbani razvoj, provedba ITU mehanizma, planira se u 22 grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., a to su:

  • 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
  • 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci
  • 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin

U svrhu donošenja Odluke kojom se navedena 22 grada utvrđuju urbanim područjima u kojima će se provoditi ITU mehanizam, objavljen je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Dokumenti:

    Scroll to Top
    Skip to content