ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod

Kod poziva:IP.2.1.04
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva
Status: Otvoren
Datum objave: 21.12.2023.; 16:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.02.2024.; 00:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.2024.; 23:59:59

Obavijesti

OBAVIJEST O PRODULJENJU TRAJANJA POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – 15.4.2024.

Obavještavamo vas kako je za Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva „ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod“, referentna oznaka: IP.2.1.04, objavljenog 21. prosinca 2023. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. travnja 2024. godine produljilo trajanje postupka dodjele za 60 kalendarskih dana čime će ukupno trajanje postupka dodjele iznositi ukupno 120 dana.

OBAVIJEST O INFORMATIVNOJ RADIONICI – 9.2.2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga IP.2.1.04 “ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod”, koja će se održati u utorak, 20. veljače 2024. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora INNOBROD, na adresi Ulica Bjeliš 23, Slavonski Brod.

Molimo sve zainteresirane sudionike da prijavu s relevantnim podacima (ime i prezime, naziv institucije i kontakt broj telefona i mail adresa) pošalju najkasnije do 15. veljače 2024. godine na matija.putak@mrrfeu.hr 

Ovdje preuzmite prezentaciju s informativne radionice.

Svrha ovog Poziva

Izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke i srodne infrastrukture na području UP Slavonski Brod. Biciklistička i srodna infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na urbanom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Predmet ovog Poziva

Ulaganje u razvoj biciklističke i srodne infrastrukture na području UP Slavonski Brod

Ukupna bespovratna sredstava:7.042.265,94 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava4.500.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su JLS s područja UPSB, definirane Odlukom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 29. listopada 2021. (KLASA: 302-01/21-01/7; URBROJ: 2178/01-07-21-4) prema kojoj u obuhvat ulazi 12 JLS-ova s područja Brodsko-posavske županije i to: Grad Slavonski Brod, Općina Bebrina, Općina Brodski Stupnik, Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Klakar, Općina Nova Kapela, Općina Oriovac, Općina Podcrkavlje i Općina Sibinj.
Područja: Infrastruktura, promet

Sažetak

Pozivom se omogućuje financiranje izgradnje, prilagodbe i modernizacije biciklističke i srodne infrastrukture na području UP Slavonski Brod. Izgradnjom biciklističke i srodne infrastrukture doprinijet će se boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na urbanom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content