INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Projekt BEYOND

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za regionalni razvoj, sudjeluje u provedbi projekta BEYOND – Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development, ugovorenog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

Uz Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, partneri u sklopu projekta su Nacionalni institut za oceanografiju i primijenjena istraživanja – OGS, Regija Apulija, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, Splitsko – dalmatinska županija, T2i – Prijenos tehnologije i inovacija, SINLOC SpA te IRENA – Istarska regionalna energetska agencija kao vodeći partner. Također, kao pridruženi partner na projektu sudjeluje i Agencija za ugljikovodike.

Zbog specifičnosti Jadranskog mora, cilj projekta BEYOND je definirati model uključive pučinske vjetroelektrane koji nije fokusiran na maksimiziranje proizvodnje električne energije već na maksimiziranje zbroja proizvodnih učinaka svih dostupnih plavih ekonomskih sektora na dotičnom području kao i zaštitu i poboljšanje stanja morskog ekosustava koji je samim tim prihvatljiv i poželjan za sve dionike.

Projekt je započeo 1. ožujka 2024. godine i traje do 31. kolovoza 2026. godine. Ukupna vrijednosti projekta iznosi 1.760.015,50 eura, od čega je 80 % sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu događaja „Dani zelene i plave energetske tranzicije Istarske županije“, održanog 24. travnja 2024. godine u Labinu u prisustvu predstavnika zemalja učesnica, te relevantnih predstavnika javnih ustanova, regionalnih energetskih agencija i medija, održan je i prvi  kick-off sastanak projekta BEYOND.

Više o Programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy – Croatia) možete potražiti na poveznici https://www.italy-croatia.eu.

Scroll to Top
Skip to content