Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. – Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte

Status:Otvorenod 17.11.2023. do 31.01.2024.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Referentna oznaka: 
Područje: Ostalo
Vrijednost poziva:720.555,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Europska teritorijalna suradnja
Sažetak: Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.
Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice
u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju
u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte iz:
Prioriteta 3: Dostupna i povezana regija;
Specifičnog cilja 6.3: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“.:
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. siječnja 2024. do 12:00 sati (CET).
Trajanje projekatado 12 mjeseci

Vrijednost projekata:
Najviši iznos proračuna za male projekte iznosi do 16.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekte Tipa 1 i do 24.800,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekte Tipa 2.
Prihvatljivi prijavitelji:
Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju. Maksimalni broj projektnih partnera po projektu je četiri projektna partnera.
Fizičke osobe i političke stranke ne mogu biti projektni partneri. Sve druge pravne osobe mogu sudjelovati, ako ne djeluju kao vanjski pružatelji usluga. Svi projektni partneri moraju imati sjedište na programskom području.
Opće napomene za oba poziva:Svrha malih projekata je produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja Hrvatske i Slovenije i ojačati povezanost među njima.
Podržat će se 2 tipa malih projekata:
Projekti prekogranične suradnje Tip 1 – projekti kojima se podupiru manja događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima kao npr. radionice, konferencije, seminari, treninzi, kampovi.
Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja Tip 2 – projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom području kao npr. koncerti, tržnice, sajmovi, kulturna događanja, sportska događanja, rekreacijske aktivnosti u prirodi, zajedničke akcije čišćenja prirode, ozelenjivanje javnih prostora.
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.
Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard.
Sve dodatne informacije i relevantna dokumentacija otvorenog poziva kao i kontakt podaci programskih tijela dostupni su na web stranici programa http://www.si-hr.eu/2127/hr/small-scale-projects/.
Informativne radionice:U svrhu upoznavanja sa uvjetima poziva i postupkom prijave projektnih prijedloga, za sve zainteresirane biti će organizirana online radionica. Točno vrijeme i modalitet održavanja radionice bit će objavljeni na web stranici programa www.si-hr.eu.
Scroll to Top
Skip to content