Informativno-edukativno događanje „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ u Dubrovniku

Grad Dubrovnik će u petak, 15. ožujka 2024.godine, u Hotelu Kompas Dubrovnik, biti domaćin informativno-edukativnog događanja „EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027.“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Događanju će prisustvovati ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gospodin Šime Erlić, gradonačelnik Dubrovnika gospodin Mato Franković te gospodin Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije.

„EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027.“ predstavljaju niz događanja namijenjenih predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Tijekom događanja uzvanicima će se predstaviti aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP), ali programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (PULJP) u kojemu će se staviti naglasak na Europski socijalni fond plus. U okviru predavanja održat će se i predstavljanje ITU mehanizma Dubrovnika, iskustva u procesima javne nabave kao i mogućnosti za daljnji razvoj Dubrovačko-neretvanske županije. Dodatno, poticanje konkurentnosti na otocima i ulaganja u otoke kroz Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027  i ulaganja u turizam općenito, bit će važne teme o kojima će se također raspravljati u Dubrovniku.

Na panel raspravama sudjelovat će predstavnici lokalnih vlasti, poduzetnici i korisnici EU fondova koji će zainteresiranima približiti iskustva korištenja fondova Europske unije na lokalnoj razini kao i mogućnostima koje pružaju financijski instrumenti, a vodit će se i razgovor o poticanju konkurentnosti na otocima te ulaganjima u otoke.

Za sudjelovanje na događanju možete se prijaviti putem prijavnog obrasca na poveznici: https://bitly.ws/3fj8I

Broj mjesta je ograničen, a prijave će se zaprimati do 14. ožujka 2024. ili do popunjena kapaciteta. Zainteresirani će moći pratiti događaj i uživo putem YouTube kanala Ministarstva EU fondovi Hrvatska.

Scroll to Top
Skip to content