HBOR započeo s operativnom provedbom novog financijskog instrumenta – Urbani razvojni fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU pokrenula je novi financijski instrument – Urbani razvojni fond, koji se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Urbani razvojni fond namijenjen je financiranju novih dugoročnih investicija JLP(R)S-ova, te društava, ustanova, agencija i drugih pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu RH, putem kredita koji nude mogućnost otpisa dijela glavnice kredita u slučaju ostvarenja unaprijed propisanih kriterija.

Urbani razvojni fond podržava projekte javne infrastrukture obogaćene komercijalnim sadržajima, kojima se potiče zaštita okoliša, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, kao i izgradnja višenamjenskih objekata za sport, turizam, kulturu i poslovne djelatnosti.

Program kreditiranja za Urbani razvojni fond dostupan je na poveznici: https://www.hbor.hr/urbani-razvojni-fond/1431

Scroll to Top
Skip to content