Financijski instrumenti

Financijski instrumenti su jedan od načina korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Dolaze u obliku zajmova i kredita, jamstava na kredite i ulaganja u vlasnički kapital poduzetnika.

Za razliku od bespovratnih sredstava, sredstva upotrjebljena putem financijskih instrumenata vraćaju se u sustav otplatom zajmova i kredita, oslobađanjem iznosa rezerviranih za jamstva, te povratom od ulaganja u vlasnički kapital, i mogu se ponovno koristiti za iste ili slične ciljeve javnih politika (reciklirati).

Ovo svojstvo financijskih instrumenata omogućava najracionalniji način korištenja sredstava iz fondova Europske unije i predstavlja fiskalnu odgovornost nosioca javnih politika prema svojim poreznim obveznicima. S obzirom na kontinuitet globalnih kriza i sve veću oskudnost javnih resursa, izvjesno je da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

Kranji primatelji financijskih instrumenata iz javnog i privatnog sektora profitiraju jer mogu dobiti povoljno financiranje po niskim kamatnim stopama, oslobođeno od plaćanja bankarskih naknada, te vrlo povoljna prvoklasna državna jamstva na kredite, dok inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital.

Također, financijski instrumenti pojednostavljuju pristup sredstvima iz fondova Europske unije zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva te bitno kraćeg perioda odobrenja sredstava.

Novina za razdoblje 2021.-2027. odnosi se na mogućnost kombiniranja financijskih instrumenata s bespovratnim sredstvima u obliku otpisa dijela glavnice čime se do polovice kredita može pretvoriti u bespovratna sredstva dodijeljena po znatno jednostavnijim pravilima za financijske instrumente.

Do sada je Republika Hrvatska putem financijskih instrumenata mikro, malom i srednjem poduzetništvu uspješno poduprla 13.000 investicijskih projekata plasmanom povoljnih kredita, besplatnim jamstvima te ulaganjima u kapital inovativnih start-up poduzeća u ukupnom volumenu od 1,64 milijarde eura.

S ciljem nastavka provedbe financijskih instrumenata u novom financijskom razdoblju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo „Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ i „Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.“, donijelo je Ex-ante procjenu kojom je utvrđeno 12 financijskih instrumenata.

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.:

1. Fond rizičnog kapitala

Vlasnička i kvazi-vlasnička ulaganja u projekte mikro, malih i srednjih poduzetnika u početnim ili ranim fazama razvoja i fazama rasta visokotehnoloških poduzeća čiji se razvoj temelji na novim tehnologijama i inovacijama, uključujući akceleratorsku aktivnost sa mentorskom komponentom.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Europski investicijski fond u suradnji s odabranim fond manager(ima).

2. Krediti za modernizaciju proizvodnje

Dugoročni investicijski krediti s manjim udjelom obrtnih sredstava za MSP-ove, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita ovisno o postignutim ciljevima digitalne transformacije poslovanja.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

3. Krediti za održivi turizam

Dugoročni investicijski krediti s manjim udjelom obrtnih sredstava za MSP-ove, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita ovisno o postignutim ciljevima energetske učinkovitosti, kao i veće kvalitete i raznovrsnosti turističke ponude.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

4. Mali zajmovi

Investicijski zajmovi manje vrijednosti s manjim udjelom obrtnih sredstava za MSP-ove, te zajmovi manje vrijednosti za obrtna sredstva.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Mali zajam za investicije

Mali zajam za obrtna sredstva

Financirani projekti

5. Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike

Iznimno povoljni investicijski zajmovi manje vrijednosti s manjim udjelom obrtnih sredstava, uz mogućnost otpisa dijela glavnice ovisno o ostvarenom zapošljavanju žena i mladih, te zajmovi manje vrijednosti za obrtna sredstva.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

6. Pojedinačna Jamstva

Poticanje investicija putem izdavanja pojedinačnih jamstava za dugoročne investicijske kredite s manjim udjelom obrtnih sredstava MSP-ova, izdane od strane poslovnih banaka i leasing društava.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

7. Portfeljna Jamstva

Poticanje investicija putem izdavanja jamstva na portfelj jamčenih kredita manje vrijednosti MSP-ova, i to kako za investicijske kredite s manjim udjelom obrtnih sredstava, tako i za kredite u potpunosti namijenjene za obrtna sredstva.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u suradnji s poslovnim bankama.

8. Krediti za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Dugoročni investicijski krediti za financiranje dubinske i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada s ciljem smanjenja energetskih potreba i potrošnje energije kao i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije, s mogućnošću otpisa dijela glavnice kredita. Krajnji primatelji su upravitelji višestambenih zgrada i predstavnici suvlasnika.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s odabranim poslovnim bankama.

9. Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika

Dugoročni krediti za financiranje ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita. Krediti su namijenjeni pravnim osobama svih veličina, bez obzira na oblik vlasništva (industrija, uslužne djelatnosti, turizam, komercijalni sektor i ostala poduzeća).

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s odabranim poslovnim bankama.

10. Zajmovi za socijalne usluge u zajednici

Zajmovi manje vrijednosti za ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, kupnju i opremanje nekretnina za pružanje socijalnih usluga u zajednici različitim ranjivim skupinama. Krajnji primatelji su udruge, vjerske zajednice, udomiteljske obitelji, obrtnici i druge pravne osobe.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

11. Mali zajmovi za industrijsku tranziciju

Investicijski zajmovi s manjim udjelom obrtnih sredstava te sa mogućnošću otpisa dijela glavnice zajma uz pretpostavku ostvarenja ključnih pokazatelja zelene i digitalne tranzicije te obrtni zajmovi za pokrivanje tekuće likvidnosti, namijenjeni MSP-ovima u prioritetnim nišama regionalnog gospodarstava Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

12. Urbani razvojni fond

Povoljni dugoročni investicijski krediti s mogućnošću otpisa dijela glavnice kredita u slučaju ostvarenja ciljanih indikatora povezanih s načelima Novog europskog Bauhaus, za poticanje ulaganja u javnu i poslovnu infrastrukturu, sa društvenim i komercijalnim sadržajima, koja ostvaruje prihode od naplate usluga korištenja od strane poduzetnika, građana i turista. Krajnji primatelji su (JLP(R)S), te pravne osobe u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH.

Tijelo koje provodi financijski instrument: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Scroll to Top
Skip to content