Program za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027.

Republici Hrvatskoj je odobren novi Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. kojim je na raspolaganje stavljeno ukupno 348,1 milijuna eura, od čega iz europskog proračuna 243,7 milijuna eura te iz proračuna Republike Hrvatske 104,4 milijuna eura. Financijska omotnica koja je Republici Hrvatskoj na raspolaganju kroz novi Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu sedma je po veličini prema iznosu sredstava.

Kroz novi Program predviđena je provedba mjera potpore u okviru sva četiri prioriteta Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu usmjerenih prije svega na podršku provedbe Zajedničke ribarstvene politike, kroz potporu mjerama upravljanja i usklađivanju sa zahtjevima koje ista postavlja, a pri tome uvažavajući specifične ciljeve Republike Hrvatske.

Kroz prioritet namijenjen održivom ribarstvu, razvoju sektora ribarstva, unaprjeđenju sustava kontrole i prikupljanja podataka te zaštiti i obnovi bioraznolikosti je na raspolaganju oko 152 milijuna eura, dok je za jačanje sektora akvakulture, tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te prerađivačke industrije predviđeno 130 milijuna eura potpore.

Za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice odnosno cjelokupni razvoj lokalnih zajednica ovisnih o ribarstvu i akvakulturi kroz pristup „odozdo prema gore“ predviđeno je nešto manje od 45 milijuna eura. Projekti koji za cilj imaju sigurna i čista mora kroz jačanje znanja o morskom okolišu, dodatno je na raspolaganju alokacija od 9,1 milijuna kuna. Alokacija sredstava predviđena je i za tehničku pomoć sudionicima uključenima u sustav upravljanja i kontrole provedbe Programa te iznosi 1,2 milijuna eura, u skladu sa Sporazumom o partnerstvu za sve EU fondove na razini Republike Hrvatske.

Kroz novi Program su na raspolaganju i sredstva za neke mjere koje se do sada nisu provodile, poput mjere potpore za police dodatnog osiguranja ribarskih plovila, otkup ribolovnih prava za određene tipove ribolova te potpore za mlade ribare kroz prvu kupnju ribarskog plovila.

Isto tako, kroz novi Program su predviđeni i određeni projekti od strateške važnosti, kao što je izgradnja i opremanje objekta za preradu otpada i nusproizvoda iz ribarstva i akvakulture, kao i izgradnja i opremanje objekta za proizvodnju riblje hrane. Sa svim navedenim značajnim planiranim sredstvima cilj je da se, na kraju provedbe Programa, Republika Hrvatska približi postizanju dugoročno održivog ribarstva i akvakulture.

Potporom za održivo ribarstvo doprinijet će se, između ostalog, prilagodbi hrvatske ribarske flote i uspostavi ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih napora, a provodit će se i mjere zaštite i obnove kako bi očuvali resurse za buduće generacije ulaganjima u ribarske luke i iskrcajna mjesta, posebno u infrastrukturu. Također,  stvorit će se potrebni preduvjeti ribarima da na odgovarajući način iskrcavaju svoj ulov i poštuju sve zahtjevnije uvjete koji proizlaze iz Zajedničke ribarstvene politike.

Cilj programa: u znatnoj mjeri smanjiti utjecaj na okoliš i klimu te doprinijeti dekarbonizaciji kroz efikasnu potrošnju goriva i inovacije. Ulaganjima u akvakulturu, unaprjeđenje tržišta te preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz povećanje kvalitete proizvoda i stvaranje dodane vrijednosti, kao i energetsku tranziciju, omogućit će se rast prometa sektorskih poduzeća, povećati broj novih proizvoda te dodatno ojačati konkurentnost i otpornost u sektorima ribarstva i akvakulture. Ulaganjem u lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, očuvat će se radna mjesta, pojačati aktivnost suradnje među dionicima te omogućiti razvoj i napredak lokalnih zajednica.

Više informacija možete pronaći na: https://euribarstvo.hr/programsko-razdoblje-2021-2027/

Scroll to Top
Skip to content