Programi dodjele državnih potpora ITP 2021.-2027.

Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Ovdje možete preuzeti: Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije

Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Donesen Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 6. rujna 2023. godine Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Ovdje možete preuzeti: Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere

Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prioritet 4. Pravedna tranzicija, Specifični cilj: JSO8.1.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 24. travnja 2024. godine Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prioritet 4. Pravedna tranzicija, Specifični cilj: JSO8.1. Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma.

Ovdje možete preuzeti: Program dodjele državnih potpora za Prioritet 4. Pravedna tranzicija

Scroll to Top
Skip to content