Institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj objavljen je u Narodnim novinama, broj: 116/2021 te je stupio na snagu 4. studenog 2021. godine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Zakonom je uspostavljen institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027., koji se odnosi na Koordinacijsko tijelo te programska tijela u sustavima upravljanja i kontrole EU fondova te se njime određuje i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova te korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranima iz EU fondova.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. objavljena je u Narodnim novinama br. 96/2022. i stupila na snagu 27.8.2022.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Uredbom se određuju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj te se razrađuju njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. objavljena je u Narodnim novinama br. 96/2022. i stupila na snagu 27.8.2022.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredbe (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

Uredbom se određuju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. iz članka 6. stavka 3. i članka 7. stavka 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj te se razrađuju njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine

Zakonom se propisuju osnovne funkcije Koordinacijskog tijela, dok se njegove funkcije, zadaće i odgovornost utvrđuju uredbom Vlade Republike Hrvatske za svako pojedino financijsko razdoblje, počev od financijskog razdoblja 2021.-2027., a sukladno Zakonu i mjerodavnim pravnim propisima Europske unije.

Sukladno članku 5. točke 4. Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izradilo je prijedlog Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

E-savjetovanje o prijedlogu Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine bilo je otvoreno od 10. do 24. veljače 2022. godine.

Scroll to Top
Skip to content