Transnacionalna suradnja 2021.-2027.

1. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IPA Adrion) 2021.-2027.

Programsko područje:

 • 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te 6 država nečlanica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija)

Proračun:

 • 136,7 milijuna eura EU sredstava

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa

 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (28.774.014,00 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.193.503,00 eura)

Zelenija Europa

 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (10.046.099,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (8.706.619,00 eura)

Povezanija Europa

 • Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (11.162.333 eura)

Bolje upravljanje suradnjom

 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (9.922.073,00 eura)

Programska stranica: https://www.interreg-ipa-adrion.eu/

Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković
ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390

2. Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021.-2027.

Programsko područje:

 • 10 država članica Europske unije (Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska) te 4 države nečlanice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija)

Proračun:

 • 234,9 milijuna eura EU sredstava

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnije mediteransko područje

 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (45.958.500,00 eura)

Zelenije mediteransko područje

 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (45.000.000,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (57.937.500,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (45.000.000,00 eura)

Bolje upravljanje suradnjom

 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (31.104.000,00 eura)

Programska stranica: https://interreg-euro-med.eu/en/

Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković

ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390

3. Program transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027.    

Programsko područje:

 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija) te 5 država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina)

Proračun:

 • 213,1 milijuna eura EU sredstava

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa

 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (18.745.255,50 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (18.745.255,50 eura)

Zelenija Europa

 • Promicanje obnovljive energije (17,289.677,14 eura)
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (20.048.543,58 eura)
 • Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama (15.262.583,99 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (16.360.661,30 eura)

Uključivija Europa

 • Unaprjeđenje djelotvornosti i uključivosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju (15.390.841,20 eura)
 • Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja (15.390.841,20 eura)
 • Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (20.521.121,60 eura)

Bolje upravljanje suradnjom

 • Povećanje institucijskog kapaciteta tijelâ javne vlasti i dionika s ciljem provedbe makroregionalnih strategija (27.452.677,74 eura)

Programska stranica: https://www.interreg-danube.eu/

Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384

4.Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.

Programsko područje:

 • 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, HrvatskaItalija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka i Slovenija)

Proračun:

 • 224,6 milijuna eura EU sredstava

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Suradnjom za pametniju središnju Europu

 • Jačanje inovacijskih kapaciteta (31.197.751,00 eura)
 • Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (31.197.750,00 eura)

Suradnjom za zeleniju središnju Europu

 • Tranzicija na klimatski neutralne izvore energije (20.798.500,00 eura)
 • Povećanje otpornosti na klimatske promjene (20.798.500,00 eura)
 • Unaprijeđenje koncepta kružne ekonomije (15.592.876,00 eura)
 • Očuvanje okoliša (25.998.125,00 eura)
 • Ozelenjavanje urbane mobilnosti (20.798.500,00 eura)

Suradnjom za povezaniju središnju Europu

 • Poboljšanje prometnih veza ruralnih i rubnih regija (20.798.500,00 eura)

Suradnjom za poboljšano upravljanje središnjom Europom

 • Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj (20.798.500 eura)

Programska stranica: https://www.interreg-central.eu/

Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384

Scroll to Top
Skip to content