Prekogranična suradnja 2021.-2027.

1. Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Programsko područje:

 • 8 hrvatskih županija (Istarska županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Primorsko-goranska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija te Grad Zagreb)
 • 9 slovenskih regija

Proračun:

 • 41.844.493,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija

 • Specifični cilj 2.4. promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (9.800.000,00 eura)
 • Specifični cilj 2.7. jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja (5.430.000,00 eura)

Prioritet 2. Otporna i održiva regija

 • Specifični cilj 4.6. jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (18.656.448,00 eura)

ISO1. Pristupačna i povezana regija

 • Specifični cilj 6.2. povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama (4.000.000,00 eura)
 • Specifični cilj 6.3. izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane” (720.555,00 eura)

Programska stranica: http://www.si-hr.eu/hr2/

Kontakt osoba:
Alen Malnar
alen.malnar@mrrfeu.hr
01 6471 272

2. Program prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2021. – 2027.

Programsko područje:

 • 8 hrvatskih županija (Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija)
 • 3 mađarske regije

Proračun:

 • 58.070.103,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Konkurentna pogranična regija

 • Specifični cilj 1.3. jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja (8.630.300,00 eura)

Prioritet 2. Zelenija pogranična regija s niskim udjelom ugljika

 • Specifični cilj 2.1. promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (5.300.000,00 eura)
 • Specifični cilj 2.4. promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (8.000.000,00 eura)

Prioritet 3. Povezana pogranična regija

 • Specifični cilj 3.2 Razvoj i poboljšanje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost (9.500.000,00 eura)

Prioritet 4. Uključiva pogranična regija

 • Specifični cilj 4.2. poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu (2.700.000,00 eura)
 • Specifični cilj 4.6. jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (17.000.000,00 eura)

te Interreg specifični ciljevi „Bolje upravljanje suradnjom”:

 • (b) povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama (1.600.000,00 eura)
 • (c) izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane” (1.540.825,00 eura)

Programska stranica: http://www.huhr-cbc.com/

Kontakt osoba:
Margareta Aničić
margareta.anicic@mrrfeu.hr
01 6391 992

3. Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. – 2027.

Programsko područje:

 • 8 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija)
 • 25 talijanskih pokrajina

Proračun:

 • 178.179.438,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Održivi rast u plavoj ekonomiji

 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (16.540.791,40 eura);
 • Specifični cilj 1.2. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.088.910,60 eura);

Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina

 • Specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (39.064.528,80 eura);
 • Specifični cilj 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (26.191.285,20 eura);

Prioritet 3. Održivi pomorski i multimodalni transport

 • Specifični cilj 3.1. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (34.838.392,00 eura);

Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj

 • Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (32.290.421,00 eura);

Prioritet 5. Integrirano upravljanje za snažniju suradnju

 • Specifični cilj 5.1. Druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom  (10.508.512,00 eura):

Programska stranica: https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia

Kontakt osoba:
Marija Šumonja
marija.sumonja@mrrfeu.hr
01 6400 675

4. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027.

Programsko područje:

 • 4 županije u Hrvatskoj (Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija te Vukovarsko-srijemska županija)
 • 5 upravnih okruga u Srbiji

Proračun:

 • 38.281.653,00 eura EU sredstava

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Suradnja za pametnije programsko područje

 • Specifični cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; (6.612.285,52 eura);

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

 • Specifični cilj 2.2 promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivnom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije odživosti utvrđene u njoj; (6.264.270,80 eura);
 • Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima; (9.396.406,00 eura);

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije programsko područje

 • Specifični cilj 4.5 Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice; (6.960.301,00 eura);

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

 • Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; (5.568.240,00 eura).

Programska stranica: https://interreg-croatia-serbia.eu/

Kontakt osoba:
Dragana Otašević
dragana.otasevic@mrrfeu.hr
01 6391 469

5. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

Programsko područje:

 • 12 hrvatskih županija (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka)
 • Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini
 • 12 općina u Crnoj Gori

Proračun:

 • 117.685.699,00 eura EU sredstava

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

 • Specifični cilj 1.1 Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; (13.540.000,00 eura);
 •  Specifični cilj 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. (10.000.000,00 eura);

Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

 • Specifični cilj 2.1 Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (11.502.500,00 eura);
 • Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (23.005.000,00 eura);
 • Specifični cilj 2.6 Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (11.502.500,00 eura);

Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge

 • Specifični cilj 4.5 Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice (19.250.000,00 eura);

Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura

 • Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (18.187.000,00 eura).

Programska stranica: https://interreg-hr-ba-me.eu/

Kontakt osoba:
Kristina Vujević
kristina.vujevic@mrrfeu.hr
01 6470 533

Scroll to Top
Skip to content