Međuregionalna suradnja 2021.-2027.

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

Programsko područje:

  • Sve države članice Europske unije, Norveška, Švicarska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldova, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina

Proračun:

  • 379,48 milijuna eura EU sredstava

Prioritetno područje:
Bolje upravljanje europskim područjem, unutar okvira ciljeva politike EU (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja)

Programska stranica: https://www.interregeurope.eu/

Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458

Program međuregionalne suradnje INTERACT 2021.-2027.

Kroz Program se ne financiraju projekti već se bavi harmonizacijom provedbe europske teritorijalne suradnje na teritoriju EU, vanjskim granicama i udaljenim područjima te jačanjem kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa europske teritorijalne suradnje. Pruža savjetodavne usluge putem treninga, seminara, radionica, sastanaka, konferencija i alata uključujući materijale kao što su udžbenici i studije, predlošci dokumenata, on-line informacije, baze podataka, e-alate i EU-promotivne kampanje.

Proračun:

  • 45 milijuna eura EU sredstava

Programska stranica: https://www.interact-eu.net/

Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458

Scroll to Top
Skip to content