“EU FONDOVI 2021.-2027. Nove prilike” u Županji

Danas je u Županji održano informativno-edukativno događanje „EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027.“, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), na kojem su se predstavile brojne mogućnosti sufinanciranja EU projekata u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Informativna događanja „EU FONDOVI Nove prilike 2021.-2027.“ namijenjena su predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja. Predstavljaju se mogućnosti sufinanciranja projekata u okviru Kohezijske politike s naglaskom na programima Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) koji je vrijedan 5,203 milijardi eura i Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. (ITP) koji je vrijedan 1,569 milijardi eura. Na događanjima se predstavljaju i projekti industrijske tranzicije, ITU mehanizam, Zajednička poljoprivredna politika, financijski instrumenti, ali i iskustva dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova.

Prilikom otvorenja događanja u Županji, uzvanicima su se obratili gradonačelnik Županje gospodin Damir Juzbašić, župan Vukovarsko-srijemske županije gospodin Damir Dekanić i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gospodin Šime Erlić. Prisutnim sudionicima obratio se i gradonačelnik Vinkovaca, gospodin Ivan Bosančić koji je predstavio mogućnosti ITU mehanizma Vinkovcima.

Nakon uvodnog obraćanja, službenici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održali su izlaganja o mogućnostima sufinanciranja infrastrukturnih projekata za županije, gradove i općine u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa. Nastavilo se s prezentiranjem mogućnostima industrijske tranzicije hrvatskih regija za što je izdvojeno 536 milijuna eura, a naglasak je bio na mogućim projektima u Panonskoj regiji.

Daljnji razvoj Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na mogućnosti provođenja EU projekata, bila je glavna tema panel rasprave u kojoj su sudjelovali gospođa Zrinka Čobanković, ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, gospođa Danijela Slipčević, direktorica Agencije za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o., gospodin Mladen Markešić, direktor Razvojne agencije Grada Otoka, gospodin Velimir Redl, načelnik općine Vrbanja te gospodin Pavo Lucić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Veliku pozornost privukla je tema financiranja poslovnih projekata preko financijskih instrumenata te mogućnosti promocije i vidljivosti projekata u Višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede prisutnima je prezentirao važnost Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. što predstavlja bitan aspekt cijeloj županiji i šire. U Hrvatskoj je velik broj malih poljoprivrednih gospodarstava, koja samostalno teško mogu doseći primjerene i stabilne prihode, upravo kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku poljoprivrednici mogu jačati svoju poziciju na tržištu. Na samom kraju događanja razmotrile su se prilike za gospodarstvenike i poduzetnike, istaknuli su se trenutni natječaji kao i natječaji od značajnog interesa u razdoblju koje dolazi.

Teme koje su bile obrađene na događanju, kao i panel raspravu možete pogledati na poveznici:

Prezentacije koje su predstavljene sudionicima možete preuzeti u nastavku:

ITU mehanizam grada Vinkovaca, Ivan Bosančić

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., Andrijana Jurin Vidović

Mogućnosti koje pruža proces industrijske tranzicije hrvatskih regija, Zrinka Radišić

Financijski instrumenti, Dijana Bezjak

Mogućnosti promocije i vidljivosti projekata u Višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027, Željka Perić

Zajednička poljoprivredna politika 2023.-2027., Andrea Laklija

Prilike za gospodarstvenike i poduzetnike, trenutni natječaji i što nas čeka u razdoblju pred nama, Barbara Klemar

Scroll to Top
Skip to content