Eksternalizacija NIAS usluga elektroničke identifikacije korisnika za potrebe gospodarstva i civilnog društva

Kod poziva:PK.1.2.02
Verzija poziva:1
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 01.12.2023.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 04.12.2023.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.06.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Nadogradnjom postojeće elektroničke identifikacije NIAS omogućiti će se poticanje digitalne transformacije gospodarskog sektora, mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika, obrta i poljoprivrednih gospodarstava te organizacija civilnog društva, kroz korištenje NIAS usluge kao dijela državne informacijske infrastrukture. Također, Eksternalizacijom NIAS-a će se omogućiti administrativno rasterećenje i uštede u dijelu identifikacije i autentifikacije na strani gospodarstva i civilnog društva, poboljšati kvaliteta i dostupnost e-usluga krajnjim korisnicima (građanima) te osigurati prekogranična interoperabilnost sa sustavima drugih država članica.

Predmet ovog Poziva

Nadogradnja postojeće elektroničke identifikacije NIAS za potrebe gospodarstva i civilnog društva kao dijeljene usluge državne informacijske infrastrukture u procesu elektroničke identifikacije online korisnika digitalnih usluga.

Ukupna bespovratna sredstava:3.000.000,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava3.000.000,00 €
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Državne upravne organizacije
Područja: Informacijske i komunikacijske tehnologije

Sažetak

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK), Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, Specifičnog cilja 1.ii Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content