Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa

Kod poziva:SF.5.4.06.01
Verzija poziva:1
Fond: Europski socijalni fond plus
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tip natječaja: Izravna dodjela
Status: Objavljen
Datum objave: 12.4.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.4.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 20.6.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju.

Predmet ovog Poziva

Pružiti financijsku potporu putem državnih stipendija za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa kako bi im se osigurali materijalni uvjeti za sudjelovanje u visokom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada.

Ukupna bespovratna sredstava:95.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: n/p
Maksimalni iznos bespovratnih sredstavan/p
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za visoko obrazovanje
Područja: Zapošljavanje mladih

Sažetak

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) dodjeljuje državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa za studente u redovitom statusu upisane na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (RH) već duži niz godina, s time da je sinergijskim financiranjem iz Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. broj stipendija značajno povećan s 5400 na 10.000 stipendija godišnje, a kako bi se povećala dostupnost i završnost visokog obrazovanja te unaprijedila socijalna dimenzija za studente u redovitom statusu sveučilišnih i kratkih stručnih studija na visokim učilištima. Ovom operacijom nastavit će se pružati izravna financijska potpora za veći broj studenata sa svrhom potpune socijalne uključenosti u visoko obrazovanje studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa i usklađenosti s potrebama tržišta rada sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content