Donesena izmjena Odluke o financiranju za operaciju „Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – Faza 2“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, donijelo je 8. studenoga 2023. godine Odluku o izmjeni Odluke o financiranju za operaciju „Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – Faza 2“ (UP.01.2.0.03.0001) koja se provodi u okviru izravne dodjele sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sukladno izmjeni Odluke o financiranju, ukupni iznos ove operacije se sa 69.796.713,15 eura (525.883.335,20 kuna) povećava za 15.000.000,00 eura (113.017.500,00 kuna) te nova ukupna vrijednost operacije sada iznosi 84.796.713,15 eura (638.900.835,23 kuna) od kojih bespovratna sredstva iznose 84.796.713,15 eura (638.900.835,23 kuna).

Ova operacija namijenjena je podupiranju provedbe aktivne politike zapošljavanja usmjerene na nezaposlene mlade osobe (od 15 do 29 godina), na poticanje njihovog daljnjeg obrazovanja i stjecanja novih kompetencija i vještina, uključivanje u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, kao i na potpore za zapošljavanje te poticanje održivog samozapošljavanja i pripravništva u javnom sektoru kroz dodjelu financijskih potpora Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, što će doprinijeti povećanju zaposlenosti i pospješivanju integracije nezaposlenih mladih osoba iz ciljane skupine na tržište rada. Operacija se provodi u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.ii.1 „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020“. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju nalazi se OVDJE.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Scroll to Top
Skip to content