Donesen “Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. – Prioritet 4. Pravedna tranzicija”, Specifični cilj: JSO8.1.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 24. travnja 2024. godine Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioritet 4. Pravedna tranzicija”, Specifični cilj: JSO8.1

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 24. travnja 2024. godine Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Prioritet 4. Pravedna tranzicija, Specifični cilj: JSO8.1. Omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma.

Program možete preuzeti ovdje.

Scroll to Top
Skip to content