Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata) – II faza

Kod poziva:PK.5.3.05
Verzija poziva:Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. faza zahvata) – II faza
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Tip natječaja: Izravna dodjela- faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog poziva je financiranje II faze izgradnje i unaprjeđenja lučke infrastrukture u luci Šibenik.

Ukupna bespovratna sredstava:3.451.852,62 EURod čega 2.934.074,73 EUR EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Lučka uprava Šibenik
Područja: Promet

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  2. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točki 1.
  3. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
  4. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
  5. Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti u točkama 3 i 4 a koje su povezane uz obalni linijski pomorski prijevoz, sigurnost plovidbe i slično
  6. Stručni nadzor građenja
  7. Promidžba i vidljivost
  8. Upravljanje projektom i administracija

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content