Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Kod poziva:SF.2.4.07.01
Verzija poziva:1
Fond: Europski socijalni fond plus
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava
Status: Otvoren
Datum objave: 28.5.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.5.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.6.2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Daljnje razvijanje sustava osiguravanja kvalitete jačanjem kapaciteta dionika u sustavu obrazovanja odraslih i promocijom cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva

Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete provođenjem vanjskog vrednovanja ustanova te skupova ishoda učenja u obrazovanju odraslih te jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH.

Ukupna bespovratna sredstava:10.500.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: n/p
Maksimalni iznos bespovratnih sredstavan/p
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Područja: Ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Sažetak

Agencija za odgoj i obrazovanje odraslih je ostvarila značajne rezultate u području razvoja osiguravanja kvalitete te promociji cjeloživotnog učenja kroz razvijen model osiguravanja kvalitete, sudjelovanje u ispitivanju PIAAC te promociji cjeloživotnog učenja kroz simpozije i Tjedan cjeloživotnog učenja. Za održivost modela nužno je nastaviti aktivnosti praćenja i daljnjeg razvoja sustava obrazovanja odraslih te omogućiti logističku podršku za vanjsko vrednovanje, poticati jačanje kapaciteta dionika osobito za provedbu samovrednovanja te pružiti ciljanu podršku ustanovama kroz savjetodavne posjete s ciljem daljnjeg razvoja osiguravanja kvalitete. Također, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se potaknulo odrasle osobe u RH da se uključe u aktivnosti cjeloživotnog učenja. Svrha kampanje Tjedna cjeloživotnog učenja je podići svijest o važnosti cjeloživotnog učenja kroz promociju različitih mogućnosti te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje odraslih u procesima cjeloživotnog učenja u svim regijama RH, a kako bi se time jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti.

Scroll to Top
Skip to content