Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja

Kod poziva:SF.2.4.06.03
Verzija poziva:1
Fond: Europski socijalni fond plus
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. 
Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava
Status: Otvoren
Datum objave: 16. 5. 2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17. 5. 2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 5. 7. 2024.

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Unaprijediti sustav praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika putem razvoja i unaprjeđenja sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija.

Predmet ovog Poziva

Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja te jačanje kapaciteta za njihovo korištenje.

Ukupna bespovratna sredstava:8.000.000,00 EUR 
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: n/p
Maksimalni iznos bespovratnih sredstavan/p
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Područja: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak

Operacija obuhvaća daljnji razvoj informacijskog sustava za informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji će omogućiti unapređenje kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno- obrazovnih institucija. Kako bi se ova obligatorna funkcionalnost mogla uspostaviti na modernim postavkama softverskog inženjerstva, nužno je razviti i unaprijediti dijelove sustava koji tijelima, koja sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu, pružaju potporu. U skladu s daljnjom informatizacijom procesa obrazovnog sustava identificirana je potreba za izradom digitalne evidencije izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za obrazovne ustanove putem kojeg će biti moguć unos podataka u navedenu evidenciju. Kao dio tog sustava izradit će se i sučelje za izradu analiza i statističkih izvješća na temelju prikupljenih podataka.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content