Poziv za sufinanciranje izgradnje Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8

Predmet poziva je izgradnja Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8

Poziv za sufinanciranje izgradnje Brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš: dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina i spojna cesta čvor Dugi Rat – DC8 Nastavi čitati

Poziv za sufinanciranje izgradnje brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica

Predmet poziva je izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):
dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica

Poziv za sufinanciranje izgradnje brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska):dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica Nastavi čitati

Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 1

Ulaganje u nabavu vatrogasnih vozila i opreme za potrebe jačanja sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u vatrogastvu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima Republike Hrvatske. Projektom je predviđena nabava vatrogasnih vozila lakih s modulom za gašenje šumskih požara, vatrogasnih auto-cisterni, osobna zaštitna oprema za vatrogasce te za potrebe vježbališta specijalna teška vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara – tovarna vozila s hidrauličnom dizalicom i priključnim alatima, uključivo navlačni kontejner za šumske požare, kao mobilna nadogradnja vozila.

Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 1 Nastavi čitati

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije Nastavi čitati

ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod

Izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke i srodne infrastrukture na području UP Slavonski Brod. Biciklistička i srodna infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na urbanom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod Nastavi čitati

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split

Poboljšanje i razvitak biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Split kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije, čime bi se povećala dužobalna mobilnost te povećala sigurnost biciklista na području UA Split. Novom i obnovljenom biciklističkom infrastrukturom doprinosi se ostvarenju mobilnosti na području UA Split te poboljšanju dostupnosti urbanih sredina građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta, odnosno doprinosi se prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UA Split. U konačnici, na ovaj način doprinosi se smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš.

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split Nastavi čitati

Scroll to Top
Skip to content