Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja

Operacija obuhvaća daljnji razvoj informacijskog sustava za informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji će omogućiti unapređenje kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno- obrazovnih institucija. Kako bi se ova obligatorna funkcionalnost mogla uspostaviti na modernim postavkama softverskog inženjerstva, nužno je razviti i unaprijediti dijelove sustava koji tijelima, koja sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu, pružaju potporu. U skladu s daljnjom informatizacijom procesa obrazovnog sustava identificirana je potreba za izradom digitalne evidencije izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za obrazovne ustanove putem kojeg će biti moguć unos podataka u navedenu evidenciju. Kao dio tog sustava izradit će se i sučelje za izradu analiza i statističkih izvješća na temelju prikupljenih podataka.

Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja Nastavi čitati

Inovacijski vaučeri za MSPove

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere (u daljnjem tekstu: ZIO), u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Inovacijski vaučeri za MSPove Nastavi čitati

Poziv za obnovu voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima – II faza

Osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka povezanog s linijama u gradskom, prigradskom i regionalnom prometu, kako bi se osigurao učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz, odnosno pružile bolje usluge i posljedično dobio veći udjel u modalnoj podjeli čime bi se potaklo da željeznica preuzme značajno veći udio prometa u odnosu na ceste, povećanjem kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

Poziv za obnovu voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima – II faza Nastavi čitati

Ulaganje u Centar gaming industrije – faza 1

Ovim pozivom ulaže se u prvu fazu uspostave Centra gaming industrije u okviru kojeg se financira izgradnja i uspostava fakulteta usmjerenog na razvoj i izradu video igara te izgradnja studentskog doma u gradu Novskoj.
Ovim pozivom ulaže se u prvu od dviju faza cjelokupnog projekta ulaganja u pokretanje Centra gaming industrije u gradu Novskoj, koji ima za cilj razvoj IKT industrije na području Sisačko-moslavačke županije kao pokretača zapošljavanja s visokom dodanom vrijednosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage koja je uslijed klimatske tranzicije izgubila radno mjesto.

Ulaganje u Centar gaming industrije – faza 1 Nastavi čitati

Scroll to Top
Skip to content