Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije – 2. Faza

Svrha poziva je izrada studijske i projektne dokumentacije za projekt iz nadležnosti HŽI koji je prepoznat u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine te će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta željezničkog sektora.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica Karlovac – Oštarije – 2. Faza Nastavi čitati

Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve – Faza 2

Predmet Poziva je faza II projekta „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“ koji se odnosi na uspostavu laboratorija za mjerenje emisija iz motora necestovnih pokretnih strojeva, uz rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila, Fakulteta strojarstva i brodogradnje te nabava mjerne opreme za laboratorijska i terenska ispitivanja, edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji.

Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve – Faza 2 Nastavi čitati

Scroll to Top
Skip to content