Arheološki park Vučedol – faza II

Kod poziva:PK.6.4.02
Verzija poziva:Arheološki park Vučedol – faza II
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – faziranje
Status: 
Datum objave: 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 
Rok za podnošenje projektnih prijava: 

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Putem projekta Arheološki park Vučedol – faza II značajno doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol (AP) kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja pri obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povijesne baštine na prostoru parka.

Predmet ovog Poziva

Stvaranje jedinstvene cjeline šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sportsko-rekreativni centar.

Ukupna bespovratna sredstava:10.000.000 EUR EU sredstva
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:
Muzej vučedolske kulture
Područja: Kulturna infrastruktura

Sažetak

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog Poziva su:

  • Izvođenje radova izgradnje, uređenja i revitalizacije arheološkog lokaliteta „Vučedol“ te radova izgradnje komunalnog pristaništa i uređenja komunalne i turističko-ugostiteljske infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija;
  • Promocija i vidljivost EU projekta i promocija i vidljivost Arheološkog parka Vučedol i njegovih sadržaja

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Pitanja i odgovori

Scroll to Top
Skip to content